psykofyysinenfysioterapia.net
Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopintojen kehittämistehtävät
Tällä listalla on kaikki Theseuksessa julkaistut TAMK:n psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopintojen kehittämistehtävät sekä Lähteenmäen ja Jaakkolan toimittamat PIRAMK:n erikoistumisomintojen…