psykofyysinenfysioterapia.net
Kipua on vaikea pukea sanoiksi: ilmaisukeinoja kivulle taiteesta
Juttu pähkinänkuoressa : Kivun ilmaiseminen kielellisesti voi olla vaikeaa, joten tutkimuksessa etsittiin sen sanoittamiseen keinoja taideilmaisun kautta Taiteen tekeminen auttoi kivun tekemisessä …