psykofyysinenfysioterapia.net
ADHD ja fyysinen aktiivisuus: systemaattinen katsaus ja meta-analyysi liikunnan keskeyttämiseen lapsilla ja nuorilla
Juttu pähkinänkuoressa: Katsauksen mukaan lasten ja nuorten liikuntamotivaatioon voidaan vaikuttaa oikeanlaisella liikuntalajilla tai -tyypillä. Urheilu- ja leikkiterapiat ovat suositeltavampia kui…