psykofyysinenfysioterapia.net
Kansainvälinen katsaus fysioterapeutin roolista syömishäiriöiden kuntoutuksessa
Soundyn ja kollegoiden vuonna 2016 julkaistu artikkeli ”Considering the role of physical therapists within the treatment and rehabilitation of individuals with eating disorders: An international su…