psykofyysinenfysioterapia.net
Näyttöön perustuvan psykofyysisen fysioterapian portaali
Psykofyysisen fysioterapian vertaisarvioituun tieteelliseen tutkimukseen ei ole aina helppo päästä käsiksi. Tieteellisten artikkelien julkaisukieli on useimmiten englanti ja niiden lukeminen on monesti maksullista. Fysioterapeuteilta odotetaan näyttöön perustuvaa toimintaa, mutta uusimman tutkimustiedon seuraaminen ei ole aina helppoa - saati nopeaa! Aspect perustettiin vastaamaan tähän tarpeeseen. Sen tarkoitus on koota psykofyysisen fysioterapian tutkimustietoa yhteen paikkaan. Aspect käsittää…