psychoanalitycznie.blog
O Księciu Lindwormie i Potworach
Baśń o Księciu Lindwormie jest jedną z historii, omawianych przez Kalscheda (2014), w książce „wewnętrzny świat traumy: archetypowe obrony jaźni”. Tym, co identyfikuje on jako terapeut…