psychoanalitycznie.blog
Hárbarðsljǫð, Pieśń o Harbardzie
Thor i przewoźnik Harbard, ilustracja Lorenza Frølicha W staronordyckiej literaturze można wyróżnić kilka gatunków literackich, jak na przykład kviða wywodzące się od czasownika kveða, „powiedzieć”…