psikanalitikseyler.com
Anlamak Katlanmaya Yetmez: “Satılık” Üzerine Psikanalitik Notlar
Barış Özgen Şensoy Lunar Psikoterapi sensoyb@gmail.com Istırap ve yaratıcılık Çeşitli alanlardan sosyal bilimciler, felsefeciler ve psikanalistler sürekli sanatçılardan atıf yaparken, onların eserl…