psikanalitikseyler.com
İçimizdeki Şiddet: Ruhsaldan Toplumsala Şiddet Görüngüleri
Derleyen: Fulya Algın Tokmak Yayınevi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “İçimizdeki Şiddet, İ…