psikanalitikseyler.com
Geçmiş, Asla, Şimdi: “Başlangıçların Aşkı”nı Okuma Girişimi
Barış Özgen Şensoy Lunar Psikoterapi sensoyb@gmail.com Pontalis, J. B. (2006). Başlangıçların Aşkı (Çev. B. Aliefendioğlu). İstanbul: Bağlam. Not: Yazıdaki italikler Pontalis’e aittir. 1 “Bir …