psikanalitikseyler.com
Yansıtmalı Özdeşleşme Üzerine Düşünceler
Barış Özgen Şensoy Lunar Psikoterapi sensoyb@gmail.com Yansıtmalı Özdeşleşme Üzerine Düşünceler: Ogden’in ”Projective Identification and Psychotherapeutic Technique” Kitabı Üzerin…