psikanalitikseyler.com
Psikoterapi ve Psikanaliz Yazını Üzerine Eleştirel Buluşmalar (4)
Odak Metin: Freud (1915): Savaş ve Ölüm Zamanları Üzerine Düşünceler (Thoughts for the Times on War and Death) Zaman: 17 Ocak Pazar, Saat 15:00-19:00 Yer: Cezayir Toplantı Salonları, Hayriye Cad. 1…