psikanalitikseyler.com
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Psikanalitik Görüşler
Volkan Topçuoğlu KLİNİK PSİKİYATRİ; 2003;6:46-50 ÖZET Bu yazıda Obsesif Kompulsif Bozuklukla ilgili psikanalitik görüşlerin derlenmesi amaçlanmıştır. Freud’un obsesyonel nörozun oluşumu ile ilgili …