psihoterapijaoli.com
Šta bi najbolja verzija mene učinila ?
Kako se nositi sa tremom ? Ivana Paunović, OLI psihoterapeut i edukator, za “Bilje i zdravlje”, razgovor vodila Željka Radulović