psihoterapijaoli.com
Tolerancija na ambivalenciju
Autor teksta: Ivana Paunović, OLI psihoterapeut