psihoterapijaoli.com
“Pokreti koji pričaju priču “
Iskustvena radionica: Pokreti koji pričaju priču Neverbalna komunikacija i odnosi sa drugima