psihoterapijaoli.com
Psihologija i potrošačka kultura
Autorka: Jelena Orlandić, psihoterapeut Ne možemo pobeći od činjenice da ljudi današnjice, modernog doba, žive u potrošačkoj kulturi. Čak i ako žive na marginama društva i ekonomije, čak i u zemlja…