psihoterapijaoli.com
Povređenost i saosećanje
Autorka: Renata Senić Povređenost je preterana i nezdrava emocija koja nastaje kao posledica tumačenja da se neko prema nama poneo loše, na način koji nismo zaslužili.