psihoterapijaoli.com
Kreativnost i učenje
Autorke: Ivana Paunović i Sandra Jovanović OLI psihoterapeutiwww.psiholosko-savetovaliste.blogspot.com Česta je predrasuda da učenje i kreativnost ne idu zajedno.