psihoterapijaoli.com
Emocionalne kompetencije i rad na sebi
Autorke: Ivana Paunović i Ana Gvozdić, OLI psihoterapeutiwww.psiholosko-savetovaliste.blogspot.comwww.anagvozdic.com Emocionalne kompetencije nam omogućavaju da budemo zadovoljniji sobom kao i da …