psihoterapijaoli.com
Seminar “Autentična ličnost”
Na formiranje naše predstave o sebi i toga šta možemo da uradimo uticali su događaji i iskustva kako pozitivna tako i negativna kojima smo u životu bili izloženi, kao i način na koji smo odreagoval…