psihoterapijaoli.com
Samopouzdanje – kada ga je previše, a kada premalo?
Autorka: Jelena Orlandić Kada govorimo o samopouzdanju, ovom terminu se gotovo po pravilu pripisuje pozitivna konotacija.