psihoterapijaoli.com
Bazični nivo edukacije iz O.L.I. integrativnog psihodinamskog metoda.
Poštovani, O.L.I.-Psihološko edukativni Centar upisuje polaznike za bazični nivo edukacije iz O.L.I. integrativnog psihodinamskog metoda.