psihoterapijaoli.com
Transakciona analiza
►Transakciona analiza -TA, je socijalna teorija ličnosti i komunikacije i predstavlja moćan sistem za lični rast i promenu. Ozvaničena je od Evropske asocijacije za psihoterapiju EAP, EATA-Evropske…