psihoterapijaoli.com
Edukacija za psihoterapeute
AKREDITACIJA I SERTIFIKATI: Edukacija za O.L.I. psihoterapeute je akreditovana od strane UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) i vodi do nacionalnog sertifikata akreditov…