psihoterapijaoli.com
Edukacija iz life coaching-a
AKREDITACIJA I SERTIFIKATI: Edukacija iz O.L.I. psihodinamskog life coachinga je akreditovana od strane UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) i vodi do nacionalnog sertif…