psihoterapijaoli.com
REBT
REBT je metod koji je našao svoju primenu u life coachingu. Ako umesto reči terapija stavimo coaching, gotovo sve principe REBT-a možemo upotrebiti za obuhvatan trening životnih veština koji bi se…