psihoterapijaoli.com
O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija
Program edukacije koji vodi do zvanja Akreditovanog psihoterapeuta Potpuno usklađen sa trening standardima i zahtevima Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije. Voditelji kursa: Mr…