psihoterapijaoli.com
Neverbalna komunikacija
Značaj neverbalne komunikacije ogleda se u poznatoj tvrdnji da sve reči moramo tretirati kao glasine sve dok ne budu podržane neverbalnim signalima. Kako ćemo shvatiti nečije reči, da li ćemo im ve…