psihoterapijaoli.com
Edukacija za trenere životnih veština -”life coach-eve”
Program edukacije je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i EAC (Evropske asocijacije za savetovanje). Vodi do nacional…