psihoterapijaoli.com
Sandra Jovanović
SANDRA JOVANOVIĆ, psiholog, O.L.I. psihološki savetnik, psihoterapeut, life coach i edukator, biofidbek i neurofidbek trener i akademski slikar. Koautor knjiga: “ADD/ADHD-Deficit pažnje i hiperakti…