psihoterapijaoli.com
Jelena Orlandić
JELENA ORLANDIĆ, diplomirani psiholog i psihoterapeut pod supervizijom. Edukovana iz O.L.I. Integrativne Psihodinamske Psihoterapije. Završila kurs kritičke psihoanalize “Primitivna mentalna stanja…