psihoterapijaoli.com
Geštalt terapija
Autorka: Jelena Orlanić, O.L.I. psihoterapeut Geštalt terapija spada u terapije humanističkog pravca i mada neke osnovne koncepte nosi iz psihoanalize, dosta se od nje razlikuje.