psihocose.wordpress.com
VIDEO
Može biti veoma teško objasniti depresiju našim najbližima, zato što se istovremeno borimo da razumemo sami sebe. U daljem nastavku teksta možete naći 5 video klipova koji objašnjavaju depresiju do…