psihocose.wordpress.com
Psihoza: Pokušala sam da se nosim sa glasovima u glavi, ali sam se brinula da će me ljudi osuđivati
Prvo iskustvo psihoze doživela sam u šesnaestoj godini, dok sam išla u školu. Sećam se tačno trenutka kada sam čula da “moji prijatelji” razgovaraju sa mnom preko mojih sagovornika. Govorili su sja…