psihocose.wordpress.com
Otpor u terapiji – zašto vam možda nije bolje
Otpor u terapiji i terapeutskim odnosima nije nov koncept. To se prezentuje u jednoj ili drugim formama, još od kako su ljudi počeli da razgovaraju sa drugim ljudima o promenama sopstvenih ponašanj…