psihocose.wordpress.com
Šta je trauma?
Šta pomislite kada čujete reč trauma? Da li pomislite na fizičku ili psihološku traumu? Imate li predodređene pojmove o tome kako trauma može uticati na ljudski razvoj? Tužno je da se mnogi judi bo…