psihocose.wordpress.com
Znaci koji ukazuju na narcisoidnu majku
Narcisoidna majka je roditelj sa narcisoidnim poremećajem ličnosti koja ima takvu “psihološku konstrukciju da prikuplja pažnju, bilo da to radi harizmom, lepotom, pameću ili finansijama.” U ovoj d…