psicologiaencancer.com
Psicooncologia en parella - Teràpia de parella a Psicologia en Càncer
Psicooncologia en parella - Visites a parelles afectades pel càncer amb el psicòleg especialista, a la consulta de Manresa o Barcelona, o al seu domicili