psicologiaencancer.com
Formació i assistència en psicologia a associacions de pacients de càncer
Formació i assistència psicològica per associacions de pacients amb càncer i familiars, hospitals i empreses. Articles i publicacions de psicooncologia.