psichoeducation.wordpress.com
מאושפזים בעל כורחם / טובה צימוקי, ידיעות אחרונות
קישור מקוצר לכתבה: מאושפזים בעל כורחם / טובה צימוקי ידיעות אחרונות 28.1.01, קובץ pdf דוח חמור של הסניגוריה הציבורית חושף את הקלות הבלתי נסבלת של האשפוז בכפייה: ועדות רפואיות מחליטות על משך השהות בב…