psichoeducation.wordpress.com
התעללות באברבנאל: "חולים נקשרו בניגוד לחוק, אחד הצית את עצמו"
קישור מקוצר לכתבה: משרד הבריאות בודק שני אירועים בהם נקשרו חולים בניגוד לחוק, אחד מהם במשך יותר משמונה שעות, תוך שהצוות במקום ניהל רישום כוזב ולפיו החולים נבדקו לפי הנהלים. במקרה אחר, אח סיפק תרופה…