psichoeducation.wordpress.com
כיצד מסתירים מן האזרח את הסיכונים שבתרופות – מאמר מאת מאת עו"ד אריק גינזבורג והרוקח אילן סלומון
כיצד מסתירים מן האזרח את הסיכונים שבתרופותמאת עו"ד אריק גינזבורג והרוקח אילן סלומוןהשימוש הרווח במונח "תרופה" מתייחס למעשה לכל "כדור" שהאדם מקבל כהמלצה מהרופא. ישנן תרופות …