psichoeducation.wordpress.com
למה הם מתעללים – פשעי משרד הבריאות נגד חוסים במוסדות סגורים
המאמר למה הם מתעללים , אסף פלג , הארץ , נובמבר 2013 לאחרונה נגזרו עונשי מאסר קצרים – רובם בצורת עבודות לתועלת הציבור ומאסרים על תנאי – על מי ששימש מנהל בית החולים הפסיכיאטרי "איתני…