psichoeducation.wordpress.com
פסיכיאטר יורם יובל ותחלואי ההיבריס הפסיכיאטרי – תלישת תינוק מאמו
חדשות 10 – בלעדי: יורם יובל כתב מסמך פסיכיאטרי שהרחיק אם מבנה, אף שלדבריה מעולם לא טיפל בה – 15/09/2013 – ברוך קראאחד הפסיכיאטרים המוכרים והמוערכים בישראל, חתם לאחרונה על מסמך בו …