psichoeducation.wordpress.com
ממציא 'הפרעת הקשב' מתוודה: "הפרעת קשב הינה מחלה מומצאת"
ממציא 'הפרעת הקשב' מתוודה: "הפרעת קשב הינה מחלה מומצאת"עמותת 'מגן לזכויות אנוש': היעדר הסכמה מדעת ראויה לטיפול בריטלין – עילה לתביעות עתידיותהשבועון הגרמני 'דר שפיגל' ציטט בכתבת השע…