psichoeducation.wordpress.com
הנאצים השתמשו בסמים פסיכיאטריים מבוססים מתאמפטמינים
הנאצים השתמשו בסמים פסיכיאטריים עם אותו חומר פעיל בריטלין וסבלו מתופעות לוואי ותסמיני גמילה קשים עדות חדשה למלחמה הנוראית – הפעם מצד האויב • מיליוני כדורי קריסטל מת' חולקו לחיילים הנאצים כדי …