psichoeducation.wordpress.com
דו"ח האו"ם בנושא עינויים: יש לאסור על טיפולים פסיכיאטריים בכפייה
הודעה לתקשורת 26 מאי 2013דו"ח האו"ם בנושא עינויים: יש לאסור על טיפולים פסיכיאטריים בכפייההם מהווים עינויים, התאכזרות והשפלה, ומפרים את האמנה לזכויות אנשים עם מוגבלויותהדו"ח, שפורסם ב…