psichoeducation.wordpress.com
הקמפיינים המוסווים של פסיכיאטרים וחברות התרופות
הקמפיינים המוסווים של פסיכיאטרים וחברות התרופות , מאי 2013[הקדמה מאת עורך אמת אחרת] באופן כללי, מאמצי השיווק של חברות התרופות מופנות היום למספר קמפיינים שיווקיים עיקריים שמטרתם כמובן הוא מיקסום הר…