psichoeducation.wordpress.com
תרופות ממריצות כדוגמת ריטלין עובדות ותופעות לוואי
תרופות ממריצות כדוגמת ריטלין עובדות ותופעות לוואי הקדמה לעיתים קרובות, העיתונות מהללת ומשבחת את "פלאי" המחקר המודרני העוסק ב"בעיות" לימודיות ורגשיות של ילדים. המחקרים נשמעים הגי…